Laks fra Vorgod å

Laks på 74 cm og 4,2 kg fra en herlig tur i august 2019.

Første laks på land med de små kroge med krogab på 7 mm. som reglerne foreskriver i Skjern å systemet.